Phần mềm quản lý và đăng ký tăng ca cho công ty

Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và form windows từ chương trình viết ứng dụng Visua basic 2008.

Tất cả vì đam mê!!!

 

loading...
toppage