Phần mềm quản lý phòng tập gym

Theo nhu cầu quản lý danh thu của phòng tập gym mà mình viết qua một phần mềm nhỏ trên mã nguồn PHP nhằm đáp ứng nhu cầu trên.

Phần mềm quản lý phòng tập gym gồm những tính năng đơn giãn sau:

- quản lý thành viên qua ảnh

- quản lý kỳ hạn đóng tiền của từng thành viên qua thông báo

- phân loại thành viên qua từng nhóm máy tập

- thống kê thu nhập theo ngày, tháng, năm...

- thống kê số thành viên theo học      

loading...
toppage