Phần mềm quản lý phòng tập gym

Theo nhu cầu quản lý danh thu của phòng tập gym mà mình viết qua một phần mềm nhỏ trên mã nguồn PHP nhằm đáp ứng nhu cầu trên.

Phần mềm quản lý và đăng ký tăng ca cho công ty

Phần mềm được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và form windows từ chương trình viết ứng dụng Visua basic 2008.

toppage