Lớp view cho mô hình MVC

Đây là lớp mình có được từ kinh nghiệm của những người đi trước truyền lại, có thể nó không cao siêu gì nhưng cũng góp chút ít cho các bạn nào chưa biết.

toppage