Lớp view cho mô hình MVC

Đây là lớp mình có được từ kinh nghiệm của những người đi trước truyền lại, có thể nó không cao siêu gì nhưng cũng góp chút ít cho các bạn nào chưa biết.

Tạo mã đăng ký cho sản phẩm của bạn

Khi bạn viết ra một sản phẩm tâm đắc nhất, và muốn giữ nó cho riêng bạn với mục đích cá nhân nào đó. Hãy nghĩ đến tại sao không khóa sản phẩm đó bằng một mã đăng ký như bao phần mềm windows khác.

toppage