Tạo mã đăng ký cho sản phẩm của bạn

Khi bạn viết ra một sản phẩm tâm đắc nhất, và muốn giữ nó cho riêng bạn với mục đích cá nhân nào đó. Hãy nghĩ đến tại sao không khóa sản phẩm đó bằng một mã đăng ký như bao phần mềm windows khác.

toppage